Bert Hellinger

Za všetkým je láska

VITAJTE, VOLÁM SA EVA LINTNEROVÁ

 Sama seba nazývam  "Hľadačkou " :) . Spoznávať život v jeho skrytých  formách a podobách je mojou  vášnou a tak  ak máte  chuť a odvahu sa vydať na túto cestu poznávania,  nech sa  páči,  pridajte sa .

Ku konšteláciám som sa dostala ešte na vysokej škole, kde nám Doc. PaedDrJitka Prevendárová v rámci prednášok rodinnej terapie ukázala syntetické fungovanie rodinných vzťahov práve formou konštelácii. Bola som očarená a hoci to bola veľmi jednoduchá forma, čisto terapeutická, veľakrát som ju použila vo svojej praxi, ale aj v bežnom živote. Postupne ako účastník rôznych seminárov a vzdelávacích programov som sa neustále stretávala s konšteláciami v rôznych podobách a formách.
Až nakoniec som sama vyštudovala u Zdenky Tuškovej systemické konštelácie Berta Hellingera. Prečo? Som hlboko a pevne presvedčená, či už zo svojich skúseností alebo  zážitkov klientov, že syntetické konštelácie dokážu ukázať
skryté väzby okolo človeka. V konštelácii je zrazu všetko jasne viditeľné a to dáva klientovi slobodu na zmenu, v sebe, v rodine, v partnerských či pracovných vzťahoch. Ja sa cítim šťastná, že môžem byť súčasťou týchto zázračných zmien.