• MOJE SLUŽBY

Konštelácie je možné aplikovať na každý jeden životný problem  alebo životnú situáciu. Tu sú len niektoré oblasti:

Partnerské vzťahy

Rodinná hierarchia a paradigma

Postavenie muža alebo ženy v rodinnom systéme

Silné a slabé stránky osobnosti - osobné ciele

Kariéra, postup, rozvoj, vízia

Práca - firma - kolektív - peniaze - pracovné vzťahy 

Zdravotné problem


....alebo len  zadanie - vadí mi kvapkajúci kohútik

.

Individuálne konštelácie

V prípade hlboko traumatizujúceho zážitku

Ak klient ešte neje pripravený na prácu v skupine

Ak klient nevie identifikovať problém

Príprava na firemné konštelácie

Trvanie cca 1 hod


 

Skupinové konštelácie

Celodenné konštelácie pre skupinu 6 a viac ľudí

Zástupcovia do roli sa volia z ľudí v prítomnej skupiny

Rola sa nemusí prijať


Večerné náhlady

3-5 hodinový workshop

Riešenie jedného zložitého problému

 Náhľady na životné situácie

Konštelácie Év

Konštelcie na uctenie si matiek v rode s príjimámím ich darov a kvalít.

Byť ženou je úžasné poslanie. Pod množstvom povinností je ťažko viditelné.  V tomto  mužskom svete je, ale dôležité aby sme si našli svoju vlastnú cestu. Bez tlakov spoločnosti, okolia vzorcov správania, bez očakávaní rodiny či šéfov, máme možnosť rozkvitnúť  do najkrajších farieb a najdivokejších vôní ruže, ktorou sme sa narodili.  


Archetypálne konštélácie

Achetypy sú všeobecné, mýtické charaktery, ktoré utkvievajú v kolektívnom podvedomí po celom svete. Archetypy predstavujú základné ľudské motívy našich skutkov a konaní. Pri našom vývoji určujú smer a vzbudzuj hlboké emócie spojené s chápaním sveta. Majú svoju štruktúru a postupnosť a tým nám uľahčujú alebo bránia k rastu. Zosúladením archetypálnych vzorov v nás uvoľníme cestu sile predkov a uvoľníme hlboké podvedomé bloky spojené s kultúrnymi alebo spoločenskými predsudkami  či očakávaniami. Staneme sa slobodnými kdekoľvek a s kýmkoľvek sme.Konštelácie duše a pohyby ducha

konštelácie bez slov. Hlboké, vnútoné zmeny.