Zopár článkov o metóde

Z akéhokoľvek dôvodu. Ak sa vám nedarí v nejakej oblasti, máte strachy, v rodine sa objavujú rovnaké vzory správania. Veľmi jednoducho, na konštelácie môžete prísť s akoukoľvek otázkou či
problémom. Ideálne je ak prídete s jasným zadaním. Bolí ma ľavé koleno, chcem ho vyliečiť. Neviem si nájsť vzťah, chcem partnera. Vždy sa zaseknem, ak mám...

Bert Hellinger

04.03.2018

Zakladateľom systemických konštelácií je Bert Hellinger, nemecký terapeut, ktorý sa narodil 16 Decembra. 1925 v Liemene. Ako 10 ročný odišiel do misijnej katolíckej školy, čo prirodzene k tomu , že neskôr strávil 16 rokov na misijných prácach v Južnej Afrike, kde pôsobil ako kňaz, u...

Je to terapeutická metóda, ktorá sa zameriava na vyhľadanie, objavenie a uvoľnenie nepriaznivo pôsobiacich skrytých väzieb v rodinných, partnerských či akýchkoľvek iných systémoch. Vychádza z predpokladu, že mnohé problémy ľudí v súčastnosti pramenia z minulosti, z minulosti rodu a z osudov rodových línii.