Zopár článkov o metóde

Z akéhokoľvek dôvodu. Ak sa vám nedarí v nejakej oblasti, máte strachy, v rodine sa objavujú rovnaké vzory správania. Veľmi jednoducho, na konštelácie môžete prísť s akoukoľvek otázkou či
problémom. Ideálne je ak prídete s jasným zadaním. Bolí ma ľavé koleno, chcem ho vyliečiť. Neviem si nájsť vzťah, chcem partnera. Vždy sa zaseknem, ak mám...

Je to terapeutická metóda, ktorá sa zameriava na vyhľadanie, objavenie a uvoľnenie nepriaznivo pôsobiacich skrytých väzieb v rodinných, partnerských či akýchkoľvek iných systémoch. Vychádza z predpokladu, že mnohé problémy ľudí v súčastnosti pramenia z minulosti, z minulosti rodu a z osudov rodových línii.

Bert Hellinger

04.03.2018

Zakladateľom systemických konštelácií je Bert Hellinger, nemecký terapeut, ktorý sa narodil 16 Decembra. 1925 v Liemene. Ako 10 ročný odišiel do misijnej katolíckej školy, čo prirodzene k tomu , že neskôr strávil 16 rokov na misijných prácach v Južnej Afrike, kde pôsobil ako kňaz, u...