Vybudovanie Antakarany - Djwhal Kuhl praktika

31.10.2019

Prepojenie a vyčistenie stredového energetického kanála. Zhruba 20 cm od vrchu hlavy sa nachádza hviezda svetla. Jej kvalita závisí od jednotlivého vývojového stupňa človeka. Utvára prepojenie do 5 dimenzie. Hviezda duše nie je duša sama, ale skôr nástroj pre dušu na spájanie sa. Aktivuje sa mantrou duše, jej aktivácia je dôležitá pre vytvorenie Antakarany.

Vybudovanie Antakarany - Djwhal Kuhl

Mantra Duše 3X

 • Ja som duša,
 • Ja som Svetlo Boha.
  Ja som láska,
 • Ja som vôľa,
 • Ja som pevný plán

Tieto 3 mantry sú na prečistenie kanála:

1. vizualizuj si hviezdu duše

2. povedz 3 krát mantru duše

3. začni vytvárať trojuholník svetla, začni posúvať hviezdu do oblasti 15 cm pred 3 okom a potom do stredu hlavy a z tadiaľ spať do miesta Hviezdy duše. Celý tento proces je pomaly, hviezda  doslova vypaľuje zbytočne myšlienky a mentálny odpad z aury človeka. Venujte sa tomu par minú. Tento proces treba opakovať každý deň (aj viac krát za deň) 7 až 10 dni. 4 potom sa presuňte na oblasť krku, srdca až po spodnú hviezdu Zeme.

Mantra zjednotenia

 • Synovia človeka sú jedným a ja som jeden s nimi.
  Hľadám lásku, nie nenávisť.
  Hľadám ako slúžiť, nie ako posluhovať

 • Hľadám ako liečiť, nie ubližovať.


Nech bolesť prinesie spravodlivú odmenu formou svetla a lásky. Nech duša ovláda vonkajšiu formu a život a všetky udalosti a nech objaví lásku, ktorá je základom diania tej doby.

 • Nech príde vízia a pochopenie
 • Nech sa budúcnosť odhalí.
  Nech sa vnútorné spojenie ukáže a vonkajšia oddelenosť stratí.
 • Nech láska prevládne.
 • Nech všetci ľudia milujú.Veľké vzývanie

Z bodu Svetla v mysli Boha. Nech svetlo svieti do myslí ľudí. Nech svetlo dopadne na Zem.

Z bodu lásky v srdci Boha. Nech láska prúdi do srdca ľudí. Nech Kristus sa vráti na Zem.

Z centra, kde je známa Vôľa Boha. Nech dôvod vedie vôľu človeka. Účelu, ktorí Majstri poznajú a slúžia mu.

Z centra, ktoré nazývame Rasou človeka Nech plán lásky a svetla vzrastie. A zatvorí dvere, kde prebýva zlo.

Nech Svetlo a Láska a Sila obnoví plán zeme.

Modlitba učeníkov

Som bod svetla v prúde svetla.
Som prameň milujúcej energie v toku lásky Boha.
Som bod obetného ohňa, v ohnivej vôli Boha.
A tak stojím a vytrvám

Som cesta, ktorou môže ľudstvo uspieť.Som zdrojom sily dovoľujúca mu stáť. Som lúč svetla, svietiaci mu na cestu. A tak stojím a vytrvám

A tak tu stojím, obliehajúc.
A kráčam cestou, cestou človeka.  A poznám cestu Boha.
A tak stojím a vytrvám


Alice Bay