Bert Hellinger

04.03.2018

Bert Hellinger

Zakladateľom systemických  konštelácií je Bert Hellinger, nemecký terapeut, ktorý sa narodil 16 Decembra. 1925 v Liemene. Ako 10 ročný odišiel do misijnej katolíckej školy, čo prirodzene k tomu , že neskôr strávil 16 rokov na misijných prácach v Južnej Afrike, kde pôsobil ako kňaz, učiteľ neskôr ako riaditeľ a gestor škôl. Tam sa aj naučil jazyk Zulu a aj vďaka tomu splynul so životom tohto  kmeňa. Fascinovaný pozoroval a snažil sa pochopiť  ich systém vzťahov, zákonitosti rodinných systémov, úctu a rešpekt, ktorý bol  prirodzene súčasťou života celého kmeňa. Po návrate z misie, vystúpil z kňazstva a v západnej Európe či  Amerike sa  venoval štúdiu psychoterapie, a prúdom, ktoré rôznymi spôsobmi ovplyvnili jeho prácu. Najviac ho však zaujala  transakčná analýza a Eric Berne.  Tieto  všetky svoje skúsenosti zhrnul do novej techniky, do tzv. "rodinnej konštelácie". Ide o integráciu rozmanitých smerov a prístupov. Hlavnou myšlienkou Hellingerovej rodinnej konštelácie je, že opakované vzorce chovania vo vzťahoch sa tiahnu naprieč generáciami v celom systéme rodu, a že konšteláčné techniky umožňujú tieto nevedomé vplyvy odhaliť a následne ich odstrániť. Technika rodinných konštelácii je jedna z moderných celosvetovo uznávaných terapií. Bert napísal alebo sa spolupodieľal  ako autor na viac ako 30 kníh, ktoré boli preložené do všetkých svetových jazykov.