Prečo prísť na konštelácie a ako to prebieha ?

05.03.2018

Z akéhokoľvek dôvodu. Ak sa vám nedarí v nejakej oblasti, máte strachy, v rodine sa objavujú rovnaké vzory správania. Veľmi jednoducho, na konštelácie môžete prísť s akoukoľvek otázkou či
problémom. Ideálne je ak prídete s jasným zadaním. Bolí ma ľavé koleno, chcem ho vyliečiť. Neviem si nájsť vzťah, chcem partnera. Vždy sa zaseknem, ak mám hovoriť na verejnosti. Chcem sa zbaviť závislosti na Cigarete. Cítim sa unavená, nie som šťastný atď. atd. Moja učiteľka Zdenka vždy spomína príbeh, keď za ňou prišiel klient a sťažoval si na kvapkajúci vodovodný  kohútik.  Spomínala, že to bol jeden z jej  pamätnejších príbehov. Ak ste v štádiu, že vám naozaj niečo vadí a chcete s tým niečo spraviť, vtedy je čas prísť.

Ako sa pripraviť?

V prvom rade je dobre prísť na konštelácie v tedy, ak viem, že chcem zmeniť niečo vo svojom živote.

 V druhom rade, zistite si čo najviac o svojich predkoch. Na čo sa zamerať ? najdete TU.

Ako prebiehajú konštelácie?

Na to, aby ste naozaj vedeli ako to prebieha musíte prísť, ale pokúsim  sa vám tento proces popísať.  

Keď prídete, usadíte sa v kruhu. Človek, ktorý chce konšteláciu si sadne ku konštelátorovi a v krátkosti povie, čo by chcel vyriešiť. Následne si vyberie zástupcov za jednotlivých členov rodiny, alebo kolegov či iné entity, ktoré spadajú do systému. Čiže môže tam byť zástupca za jeho mamu, potenciálneho partnera, alebo za boľavé koleno a samozrejme tam bude aj zástupca za neho samého. Podľa typu konštelácie, potom klient zástupcov rozostaví.  Oni začnú pociťovať emócie a pocity reálnych ľudí, ktorých zastupujú, bez toho aby do toho premietali svoje vlastné pocity. To umožní odhaliť skryté väzby, bloky energie alebo zápletky v systéme. Zástupcovia sa môžu slovne prejaviť alebo pohybovať v priestore kruhu. Zmeny v pozíciách a emóciách jednotlivých zástupcov klient vníma z pozície mimo systém a to mu umožňuje vedome riešiť bloky v energetickom toku. To znamená, že klient začína chápať príčiny a následky a  tým vnútorne prebieha proces uvoľnenia.   Po celý čas  ho sprevádza konštelátor, ktorý mu pomáha tento proces vidieť. Nakoniec, keď je konstelácia v závere, klient si so zástupcom za seba vymení miesta a navníma si nové rozostavenie systému.

Ako to funguje?

Sám  zakladateľ Hellinger povedal, že nevie ako to funguje. Kto však raz  zažil konštelácie vie, že to funguje.  Prečo?  Pretože všetko je prepojené  so všetkým. Uvediem to na jednoduchom prípade, ak počas normalizácie niekto príde o celý majetok, dajme tomu Ján. Vychováva svoje deti v tom, že  nič nemajú. To, že nič nemajú nemúsí byť ani raz vyslovené nahlas. Je prirodzene, že jeho vnuk ani nevie prečo, bude pociťovať strach z manželstva, lebo niekde v podvedomí mu bude rezonovať strach svojho deda, že nevie, ako zabezpečiť rodinu. Alebo jeho vnučka bude robiť pre finančné trhy, a jej sestra bude novinárka, ktorá bude písať o skorumpovanom finančnom systéme samozvaných oligarchov. To bude viesť k nevraživosti medzi nimi. A to sú zákazky,  s ktorými  prídu k nám konštelátorom.  Chcela by som si zlepšiť vzťah so sestrou, bude ziet zákazka.                       Za všetkým je láska, každý z týchto potomkov cíti krivdu a bolesť svojich predkov, síce netušia prečo, ale tie osudy ich vedú k tomu aby svojím životom vykričali túto krivdu do sveta a oni to z lásky k predkom vždy urobia.  Ja hladám tieto skryté mechanizmi a pomáham klientovi vidieť čo sa v skutočnosti deje. To im dáva slobodu a voľbu zmeniť svoj živoť. Čiže uvoľniť svoj živoť od starých vzorcov správania  a mať šancu na život podľa vlastných predstáv.